seb-hlášky

22. ledna 2007 v 20:04 | Dawinka |  Hlášky

"I'm gonna kick both thier asses."
"Oběma jim nakopu prdel."
*when asked why they are so energetic* "It's all the drugs we take!"
-na otázku proč jsou tak energičtí "Všechno to jsou ty drogy, které bereme!"

"Kid spelled backwards is dik!"
"Dítě pozpátku je čurák!"
"There is the belife of reincarnation and everything, and every generation there's a new baboon, and for our generation, its Jeff. Jeff is the baboon"
"Je tu víra v převtělení a všechno a v každé generaci je nový pavián a pro naši generaci to je Jeff. Jeff je ten pavián."
"When there's no top on the bus...it's windy!!"
Když na autobusu není žádná střecha, je vítr!
"This is how I look in the morning...Just as good as I do at night, baby!"
Takhle vypadám ráno..Stejně dobře jako vypadám v noci, baby!
"I will come to your house, and I will cut you!"
"Přijdu do tvého domu a rozřežu tě!"
"I used to clean the stupid toilets at mah stupid high school
"Čistil jsem stupidní záchodky na mý stupidní střední škole!"

"I am Sebastien Heffner, i'm wearing this robe right now cause a lot of naked girls are coming on this rooftop, cause thats what this video is all about...naked women on rooftops!"
Já jsem Sebastien Heffner, mám na sobě tenhle řupan, protože přijde hodně nahatých holek na tuhle střechu, protože to je to, o čem tenhle videoklip je…nahaté dívky na střechách!
"I am Sebastien and i play in punk rock band Simple plan!"
"Jmenuju se Sebastien a hraju v punk rockový kapele Simple Plan."
"Interviewer: Since you're the youngest, does it mean you get picked on alot?
Seb: *thinks a bit and frowns* No, Actually!
Interviewer: So who do you guys like to pick on?
Seb: I think...Jeff actually, yeah."
novinář: "Protože jsi nejmladší, znamená to, že si tě hodně dobírají?"
Seb: *Trochu se zamyslí a svraští čelo* "Ve skutečnosti, ne!"
novinář:"Takže koho si, kluci, rádi dobíráte?"
Seb:"Myslím... Vlastně Jeffa, jo."
"Pierre's really my bitch. No, actually, I'm his. I mean, I used to be a ******* janitor, of course I'm his!"
"Pierre je opravdu moje děvka, ne ve skutečnosti jsem jeho, myslím tím, že jsem býval posraným školníkem samozřejmě jsem jeho."
"Pierre is my husband."
"Pierre je můj manžel."

"They might have bigger clubs but we have bigger balls!"
"Mohli by mít větší kluby, ale my máme větší koule!!"
"See that fridge? its goin down. See that wall of amps there, uh huh, yea its goin down. See that fan, its goin down. You see that arcade there? Guess what?its goin down! You see that set of stairs? Its staying there, sorry!"-
"Vidíš tu ledničku, ta jde dolů, Vidíš támhle tu studnu, ta jde dolů, Vidíš támhle toho fanouška, ano jde dolů, Vidíš.......tenhle klenutý oblouk za mnou, ten hádej co jde dolů.....vidíš tamtu řadu schodů? ta tam zůstane stát, promiň!"
"There was even a big dragon, eating cars and spitting fire!"
"Dokonce tam byl velký drak, který jedl auta a plival oheň!"
"I'm all drugged up!"
"Jsem celý omámený!"
"I cant beileve I ate the whole thing!" Quote he said from a movie
"Nemůžu uvěřit, že jsem snědl celou tu věc!" Výrok z filmu
"Its true, Chucks favorite color really is pink!"
"Je to pravda, Chuckova oblíbená barva je opravdu růžová!"
"It's all good."
"To je v pohodě"
"She's grabbing my ass"
"Ona mě chytla za zadek"

"He came up and said'Hey I'm Mark McGrath'... I was like 'no really?'*laugh*"-Seb talking about meeting the Sugar Ray guys.
"On přišel a řekl 'Zdar, jsem Mark McGrath'... a já na to 'ne..fakt?' *smích* "-Seb mluví o setkání s Sugar Ray
"We listen to everything!"
"Posloucháme všechno!"
(when they asked whats on his Christmas list this year) "FOOD!!!"
"FOOD!!!!!"-když se ptali, co si přeje tenhle rok v dopisu Ježíškovi

Interviewer: "If you could be any color crayon, what color would you be?"
Seb: "Indigo, cuz when you're looking for a black crayon, you pick this one. You start writing, and it's blue! Then you say GOD DAMMIT! BOOYAH!"
Q: "Jakou barevnou pastelkou by jsi chtěl být a proč?"
Seb:"Indigo (tmavý odstín modré-pozn.překl.), protože když hledáš černou pastelku, tak si vezmeš tuhle. Začneš psát a je to modrý. Pak řekneš ZATRACENĚ...BOOYAH!!"
Pat: "Seb!"
Seb: "Whats up?"
Pat: "What are you doing?"
Seb: "Just uh, putting tape on all my stuff so a monkey can set it up"
Pat:"Sebe!"
Seb:"Jak je?"
Pat:"Co to děláš?"
Seb:"Jen, uh, dávám pásku na všechny svoje věci, takže si to opice může vystavit"
"I run away. When people fight, I run! RUN!!"
"Utíkám pryč. Když se lidi perou, utíkám! Utíkej!"
"There are some people who look like aliens. Take Jeff for instance, our guitar player. He looks like an alien."
"Jsou tu nějací lidé, co vypadají jako mimozemšťani. Například Jeff. Náš kytarista - vypadá jako mimozemšťan!"

*getting his first tattoo* "I'm no less of a man if I cry."
-když si nechával dělat tetování "Nejsem míň chlapa,když brečím"
Fucking New Zealand, Mother Fuckers."
"Jsme na posraným Novým Zélandě zkurvysyni!"
"So we just spent an hour with the stylist... and ya know they completely changed us and ya know it was really hard but this is what we ended up wearing.(shows the same outfit as before)"
"Tak jsme teď strávili hodinu se stylisty.... a víš oni nás kompletně změnili a víš bylo to fakt těžký, ale tohle je to, co jsme přestali nosit." *ukazuje stejný outfit jako předtím*
"We still gotta party, (whispers) cause it's my birthday"
"Stále máme párty, *šeptá* protože mám narozeniny"
"We're waiting for cars. They were supposed to be here 15 minutes ago...a half an hour ago
"Čekáme na auta. Měli tu být už před 15 minutama...před hodinou a půl"
"So now when I'm, you know, 80 and all wrinkled I'm gonna be like '...what the hell does SP mean?' and then I'll be like 'aah! I remember.'"
"Takže jako když mi je 80 a jsem vrásčitý. Budu jako co tím sakra SP myslí a pak budu jako ahh jo, vzpomínám si."-dostává 'SP' tetování na nohu
"I get out of the car then...oh man, then I get ran over by a bus and umm...I guess I didn't die cuz umm yeah...okay bye!"-
"Vylezu ven z auta, pak...oh, chlape, pak mě přejede autobus a umm...Předpokládám, že jsem nezemřel, protože umm jo...dobře čau!"

"Hi, I'm Sebastien and I'm tying Chuck's shoe."
"Ahoj, jsem Sebastien a zavazuju Chuckovi botu"
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Julczinkaa :) Julczinkaa :) | E-mail | Web | 26. března 2008 v 17:34 | Reagovat

Seb ja megor xD

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama